Just nu söker vi en produktionsledare till markberedningen. Klicka här för att se hela annonsen hos arbetsförmedlingen.

EN PROFESSIONELL SKOGSENTREPRENÖR

Magnus Thor AB är en av landets större skogsvårdsentreprenörer och vi erbjuder såväl röjning, plantering som markberedning. Vi är en resursstark aktör som har verksamhet från mellersta Götaland i söder till Norrbotten i norr. Under 2017 räknar vi med att plantera dryga 30 miljoner plantor, röja minst 15 000 ha samt markbereda cirka 10 000 ha.

Vi har samarbete med bland annat SCA, Stora Enso och Holmen men ännu finns ledig kapacitet för att fylla ett helt års produktion.
Plantering
Vi har planteringsuppdrag åt flera stora och små kunder över hela Sverige. Under 2015 planterade vi drygt 22 miljoner plantor.
Röjning
Vi har omfattande ungskogs- och avverkningsröjning hos skogsbolagen, men också betydande uppdrag åt Trafikverket längs järnväg samt kraftledningsröjning via Sweco.

© Magnus Thor AB 2016