EN PROFESSIONELL SKOGSENTREPRENÖR

Magnus Thor AB är en av landets större skogsvårdsentreprenörer och vi erbjuder såväl röjning, plantering som markberedning. Vi är en resursstark aktör som har verksamhet från mellersta Götaland i söder till Norrbotten i norr. Under 2017 planterade vi 33 miljoner plantor, röjde 20 000 ha samt markberedde cirka 9 000 ha.

Vi har samarbete med bland annat SCA, Stora Enso och Holmen men ännu finns ledig kapacitet för att fylla ett helt års produktion.
Plantering
Vi har planteringsuppdrag åt flera stora och små kunder över hela Sverige. Under 2015 planterade vi drygt 22 miljoner plantor.
Röjning
Vi har omfattande ungskogs- och avverkningsröjning hos skogsbolagen, men också betydande uppdrag åt Trafikverket längs järnväg samt kraftledningsröjning via Sweco.

© Magnus Thor AB 2016