EN PROFESSIONELL SKOGSENTREPRENÖR

Magnus Thor AB är en av landets större skogsvårdsentreprenörer och vi erbjuder såväl röjning, plantering som markberedning. Vi är en resursstark aktör som har verksamhet från mellersta Götaland i söder till Norrbotten i norr. Under 2021 planterade vi drygt 30 miljoner plantor, röjde 19 000 ha samt markberedde cirka 11 500 ha.

Vi har samarbete med bland annat SCA, Stora Enso och Holmen men ännu finns ledig kapacitet för att fylla ett helt års produktion.
Vi har planteringsuppdrag åt flera stora och små kunder över hela Sverige. Under 2021 planterade vi drygt 30 miljoner plantor.
Vi har omfattande ungskogs- och avverkningsröjning hos skogsbolagen, men också betydande uppdrag åt Trafikverket längs järnväg samt kraftledningsröjning via Sweco.
© Magnus Thor AB 2020