MARKBEREDNING

Markberedning på MTAB är en gren i företaget som går mot nya mål och är under ständig utveckling. Vi ser markberedning som en mycket komplex åtgärd inom skogsvård. På grund av väldigt varierande terräng där stenigheten leder till stort slitage på maskin och aggregat vill vi ständigt utveckla oss för att möta denna komplexa uppgift på bästa sätt för alla inblandade parter.

Våra kunder

Våra kunder för närvarande är SCA, Stora Enso, Holmen, Mellanskog, Norra Skogsägarna och Sveaskog. Arbetsområdet för markberedning inom Magnus Thor AB är Värmland, Västmanland, Gästrikland, Uppland, Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.

Vilka jobb gör vi?

Inget jobb är för stort eller för litet, kontakta oss gärna i fall ni har frågor kring något som har med markberedning att göra. Vi har förmågan att ta oss an harv och högläggning. Vi har också ett såddaggregat som vi kopplar till någon av våra harvar och vi utför årligen sådd på flera hundra hektar skogsmark. Vi räknar med att under året (2016) markbereda cirka 10 000 ha.

Våra tre maskiner:

• Tigercat 1075B, m Bracke T35, treradig harv (2013)
• Tigercat 1075B m Bracke M36, treradig dragen högläggare (2013)
• Tigercat 1075 B m Bracke T26, tvåradig harv (2014)

Markberedningsavdelningen

© Magnus Thor AB 2019