RÖJNING

Ungskogsröjning

Röjning, en investering för framtiden!

Vi har erfarna röjare och arbetsledare som arbetar hårt för att resultatet ska bli vad kunden förväntar sig.

Tveka inte att kontakta oss för frågor om röjning av din mark, vi hjälper dig.

Vi har ett 60-tal röjare som är verksamma från mars-april till november. Vi har uppdrag åt flera skogsbolag och dessutom åt Trafikverket där vi röjer och trädsäkrar järnväg. Vi utför även linjeröjning åt elbolagen. I övrigt arbetar vi självklart också med vanlig ungskogsröjning nästan året runt. Det är bara snömängden som sätter gränserna.

De flesta av de som utför röjning är från Rumänien och har många års erfarenhet av röjning i Sverige. De är professionella röjare som varje säsong återkommer till oss. De är även utbildade i röjsåg och har grönt kort i natur- och kulturmiljövård.

För att kunna kommunicera bra med kunder och markägare har vi svensktalande arbetsledare. De flesta arbetsledare är anställda hela året för att vi är angelägna att behålla utbildad och mycket kompetent arbetsledning inom röjning.

Trädfällning är också något vi kan hjälpa våra kunder med. Vi har svensktalande personal som är utbildade i trädfällning med behörighet ABC som innebär att man kan fälla svåra träd. Vid förfrågningar om trädfällning kontaktar du Mårten Haglund Mårten Haglund.

Järnvägsröjning
Röjning i skärgården
Järnvägsröjning

Röjningsavdelningen


Roland Fredriksson
0735-180021

Mårten Haglund
076-544 10 54

Peter Karman
076-544 10 43

Andreas Fogelfors
076-544 10 58
© Magnus Thor AB 2019